Plofstemming leidt tot plofklas – wat een flop

Na de plofkip en plofklas wil ik een nieuw woord introduceren, plofstemming: : stemming op iets algemeens door een groep aanhangers van een bepaalde richting , waardoor het resultaat geen algemeen beeld geeft, maar de keuze is van de selecte opgedweepte groep. Plofstemmen gebeurt natuurlijk al jaren in de politiek. Dat doen ze door flink campagne te voeren, waardoor  stemgerechtigden hun voorkeur kiezen. Dat de grootste schreeuwers het niet altijd bij het juiste eind hebben, wisten we allang.

Dat een plofstemming nu heeft geleid tot het slechts in een enkele kring gebezigde woord plofklas, kondigt voor mij als taalliefhebber het einde aan van de vrije verkiezing van het Onze taal-woord van het jaar. Kies het liever op het Onze Taal-congres in oktober.

Om plofklas te erkennen als het Onze Taal-woord van het jaar 2017, dat verplof ik!

Dorasj Fzee

For a little smile on your face – voor een bescheiden glimlach